ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού και λειτουργεί στο πλαίσιο αυτού. Αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. χρηματοδοτείται από Ιδίους, Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, προκειμένου να επιτύχει:

  • Τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της
  • Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια
  • Την αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου και την ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το πρόγραμμα της Οργάνωσης είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί και η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Σ.Ο.Δ.), σε συνδυασμό με το Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με την ηλεκτρονική εφαρμογή “Συμβουλή Λίπανσης”. Ο συνδυασμός των δύο αυτών συστημάτων, παράλληλα με την διαδραστική κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής, εξασφαλίζει την αρμονική μετάβαση της παραγωγής από την παραδοσιακή μορφή της στη σύγχρονη εποχή, με την υποστήριξη από ηλεκτρονικές καταγραφές δεδομένων, με τη δυνατότητα επεξεργασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου, και με τη μείωση της επιβάρυνσης του παραγωγού από μη απαιτούμενες ενέργειες. Στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συμμετέχουν παραγωγοί μέλη της Ο.Π. με συνολικά περίπου 2.000 στρέμματα.

Η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και η λεπτομερής ηλεκτρονική καταγραφή των φάσεων παραγωγής συμπληρώνεται από την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου. Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων είναι απαραίτητη για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την διασφάλιση του τελικού καταναλωτή. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 με ηλεκτρονική εφαρμογή.

“… η κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής, εξασφαλίζει την αρμονική μετάβαση της παραγωγής από την παραδοσιακή μορφή της στη σύγχρονη εποχή”