Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων αποτελεί έναν πρότυπο συνεταιρισμό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς παρακολουθεί στενά και συμβουλεύει τους παραγωγούς-μέλη του, προκειμένου αυτοί να εξασφαλίσουν μια ανώτερη ποιοτικά παραγωγή, η οποία παράλληλα θα ακολουθεί και τους πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους καλλιέργειας.

Παρόλα αυτά, δεν σταματάμε εδώ. Ακολουθώντας τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα, ο συνεταιρισμός μας παρέχει μια ποικιλία εξειδικευμένων υπηρεσιών στους παραγωγούς-μέλη μας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας της καλλιέργειάς τους. Οι υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν:

  • Την επιμέλεια και υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για την επιδότηση ελαιολάδου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων αναλαμβάνει σε ετήσια βάση τις σχετικές αιτήσεις επιδότησης για περίπου 13.000 – 14.000 παραγωγούς.
  • Την επιμέλεια και υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για την επιδότηση εσπεριδοειδών.
  • Την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ΦΠΑ και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την επιστροφή ΦΠΑ.
  • Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τους παραγωγούς με βιολογικές καλλιέργειες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη του φακέλου και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του παραγωγού στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.

“Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων αποτελεί έναν πρότυπο συνεταιρισμό για τα ελληνικά δεδομένα”